Polityka Prywatności

I. Polityka Prywatności

WPROWADZENIE

Poniżej przedstawiono wytyczne używane przez Pyramid Educational Consultants, Inc. (Pyramid) do gromadzenia i rozpowszechniania informacji za pośrednictwem tej witryny i wszystkich powiązanych stron obsługiwanych przez Pyramid. Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych. Pyramid nie odpowiada za działania związane z prywatnością ani za treść powyższych stron. Korzystając z naszych witryn, użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności i wszelkie jej przyszłe aktualizacje, które mogą się pojawić.

A. Informacje Osobiste

Pyramid gromadzi dane osobowe użytkownika, gdy rejestruje się on na jednej z naszych stron internetowych, składa zamówienia, subskrybuje nasz biuletyn, wypełnia ankietę lub formularz. Odwiedzając naszą dowolną stronę internetową, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych informacji, które obejmują takie dane, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, dane przeglądarki itp. (ale nie ograniczają się do nich).

Pyramid gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu dostarczenia wymaganych usług, aby poinformować go o innych produktach lub dostępnych usługach Pyramid, aby uzyskać opinię dotyczącą obsługi klienta i zapewnić okresowe aktualizacje. Podanie nam tych informacji jest dobrowolne. Jednak jeśli użytkownik nam ich nie przekaże, nie będziemy w stanie dostarczyć żadnego z wymaganych produktów ani usług.

Informacje finansowe wprowadzane za pośrednictwem tej strony internetowej służą do rozliczania użytkownika za produkty i usługi. Nie przekazujemy nikomu informacji kredytowych użytkownika, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówienia lub jeśli jest to konieczne z uwagi na obowiązujące prawa lub ochronę naszych praw albo własności.

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim danych osobowych użytkownika. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w obsłudze naszych stron internetowych, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze klienta, o ile te strony zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawnić dane użytkownika, jeśli uważamy, że ich wydanie jest zgodne z prawem, jest wymagane w celu egzekwowania naszych zasad dotyczących witryn lub w celu ochrony naszych praw lub praw innych stron, jak również w celu ochrony własności lub bezpieczeństwa.

B. Wykorzystanie Plików Cookie

Podobnie jak większość stron internetowych używamy plików cookie w celu zwiększenia wygody użytkownika, gromadzenia ogólnych informacji dotyczących odwiedzających określonych przez firmę Pyramid i śledzenia odwiedzin na naszej stronie internetowej. Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przenosi na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli zezwoli na to), które umożliwiają witrynom lub systemom usługodawców na rozpoznawanie przeglądarki oraz rejestrowanie i zapamiętywanie określonych informacji. Pliki cookie są unikalne dla każdego użytkownika i są wygodnym sposobem na dostarczenie informacji serwerom internetowym o tym, że dany użytkownik wrócił na określoną stronę, dzięki czemu po powrocie na naszą stronę zostaną odzyskane informacje, które wcześniej podał. Większość przeglądarek internetowych zazwyczaj akceptuje pliki cookie, ale w zależności od preferencji można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie.

C. Odnośniki Do Stron Osób Trzecich

Czasami, wedle naszego uznania, możemy dodawać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszych stronach internetowych. Te witryny stron trzecich mają odrębne i niezależne zasady dotyczące ochrony prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i działania tych powiązanych stron. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i przyjmujemy wszelkie opinie na temat powiązanych stron.

D. Widżety Mediów Społecznościowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki przekierowujące do innych witryn lub usług, których praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od naszych. Korzystanie z nich przez użytkownika i wszelkie informacje, które przesyła którejkolwiek z tych witryn stron trzecich, podlegają ich polityce prywatności.

E. Bezpieczeństwo

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych i zapewnić poprawne wykorzystanie informacji, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne i elektroniczne procedury oraz procedury dotyczące zarządzania, które mają na celu ochronę i zabezpieczenie informacji zbieranych przez nas online przed ich przypadkowym i bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym wyjawieniem lub przed dostępem do danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie możemy w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem i przekazywaniem danych osobowych.

F. Zgoda

Korzystając z naszych witryn, użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności i wszelkie przyszłe aktualizacje, które mogą się pojawić.

G. Przechowywanie Danych

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak prowadzi on konto lub tak długo, aby zapewnić mu dostęp do naszych produktów i usług. Zachowamy również dane osobowe, aby spełnić nasze prawne zobowiązania, rozwiązywać spory i egzekwować nasze umowy.

Jeśli nie będziemy już musieli przetwarzać danych osobowych użytkownika w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, usuniemy je z naszych systemów.

Usuniemy również dane osobowe użytkownika na jego prośbę, jeśli będzie to dozwolone. Aby złożyć wniosek o usunięcie, prosimy się z nami skontaktować pod adresem PGMSC@pecs.com.

H. Komunikacja Marketingowa

Jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, prosimy o uprzednią zgodę użytkownika na przekazywanie materiałów promocyjnych lub informacji przed ich wysłaniem. Po uzyskaniu takiej zgody używamy metody potwierdzenia swojego wyboru dotyczącego komunikacji (potwierdzenie adresu e-mail za pośrednictwem maila przed wysłaniem wiadomości promocyjnych) w celu zweryfikowania zgody użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie (nie wpłynie to na przetwarzanie posiadanych danych osobowych do odwołania). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, korzystając z odnośnika do rezygnacji z subskrypcji podanego w każdym e-mailu lub kontaktując się z nami bezpośrednio. Gdy to nastąpi, usuniemy jego informacje kontaktowe z naszej listy promocyjnych maili. Nawet po rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych użytkownik nadal będzie otrzymywać od nas wiadomości transakcyjne dotyczące zakupionych lub zamówionych przez niego produktów i usług.

I. Dostęp Do Zbieranych Przez Nas Informacji, Ich Korekta, Aktualizacja I/lub Usuwanie

Użytkownik ma prawo bezpłatnie wystąpić z prośbą o informacje dotyczące tego, czy posiadamy w naszych rejestrach jakiekolwiek dane osobowe lub szczegóły dotyczące tych danych, a także poprosić nas o poprawienie i/lub aktualizację wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych. Prośbę można przesłać pod adres PGMSC@pecs.com.

Użytkownik może poprosić nas o usunięcie wszelkich danych osobowych przechowywanych przez Pyramid, gdy informacje nie są nam już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane lub przetworzone. Jeśli nie mamy uzasadnionego powodu, aby odrzucić taką prośbę, usuniemy te dane osobowe tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż 30 dni od momentu otrzymania prośby. Prośbę można przesłać pod adres PGMSC@pecs.com.

Nie jesteśmy zobowiązani do wyrażenia zgody na przesłane prośby, jeśli zachowanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia naszych pozostałych zobowiązań prawnych lub jeśli jest to wymagane w celu ustanowienia wszelkich roszczeń prawnych oraz ich wykonania lub ochrony.

J. Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej

Poniższa polityka prywatności dotyczy wszystkich aplikacji mobilnych dostępnych za pośrednictwem Pyramid Group Management Services Corporation, Inc. (iPraiseU, R+ Remind, Working4, PECS Phase III, Wait4it, PECS IV+ oraz iHear PECS: Animals) na systemy iOS i Android.

Obecnie wszystkie nasze aplikacje pochodzą z urządzenia, na które są pobierane. Pyramid NIE zbiera żadnych Danych osobowych za pośrednictwem aplikacji lub narzędzi stron trzecich, takich jak Google Analytics Mobile. Dane osobowe są zdefiniowane jako dowolne z następujących: adres e-mail, identyfikator urządzenia, imię i nazwisko, dane rozliczeniowe lub dane do wysyłki itd.

K. W Jaki Sposób Się Z Nami Skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki obsługujemy Państwa dane osobowe, prosimy skontaktować się nami pod adresem PGMSC@pecs.com.

L. Zmiany Naszej Polityki Prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany w polityce prywatności zostaną opublikowane na tej stronie, a jeśli zmiany będą znaczące, poinformujemy Państwa o nich, wysyłając powiadomienie e-mail. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności podczas korzystania z naszych stron internetowych, by zrozumieli Państwo nasze praktyki dotyczące przechowywania informacji oraz możliwości podwyższenia poziomu własnej ochrony prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek zmianą wprowadzoną do niniejszej polityki prywatności, uprzejmie sugerujemy, by zaprzestać korzystania z naszych stron internetowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, praktyk tej witryny lub jej postępowania, prosimy skontaktować się nami pod adresem PGMSC@pecs.com.

Copyright © 1992-2024 Pyramid Educational Consultants, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data ostatniej aktualizacji: 3 października 2019 r.